Comité

Het Comité Sint Pieter is een initiatief van bewoners en bedrijven in de wijk Sint Pieter, rond de Pieterskerk in het hart van Utrecht.

Dit Comité vormt een platform voor samenwerking en aktie voor blijvend goede kwaliteit van wonen, werken en ontspannen in de wijk.


Sint Pieter

samenleven

Modern nabuurschap: dorpse rust en veiligheid die gepaard gaan met stadse dynamiek en bedrijvigheid.

Buurtgenoten zien elkaar staan, komen voor elkaar op, maken een praatje, inspireren, staan met raad en daad terzijde en helpen elkaar als dat nodig is. Samenleven doe je niet alleen, maar samen

stadsdorp

samen doen

Sint Pieter duurzaam leefbaar houden, dat doe je samen, niet alleen. Goed opletten wat er om ons heen gebeurt, met ogen die dwingen, mensen aanspreken en zaken niet op z'n beloop laten.

Met elkaar ervoor zorgen dat de hinder verdwijnt en de kwaliteit van wonen en werken toeneemt


samen sterk

meedoen

Wat voelt er goed, wat kan beter, wat speelt er dat wij allen moeten weten, waar we met elkaar beter op moeten letten.

Meedoen is laten weten wat er in jouw buurt speelt, maar ook laten weten dat je zelf beschikbaar bent, dat je anderen nodig hebt, voor actie of voor aandacht

 informeren